Illustraties

Af en toe maak ik illustraties.

illustratie - ontwerp

Negatieve houding

Illustratie voor een artikel in een magazine, Woord en Gebaar

Effectief Samenwerken

Illustratie bij een blogpost'Effectief samenwerken met je ontwerper'

Surfende man

Illustratie bij een blogpost, 'Dienstverlening is gastvrijheid'

Diversiteit

Illustratie voor een magazine, Woord & Gebaar